Certyfikatom i niespodziance podczas webinaru mówimy zdecydowane TAK, ale to praktyczne rozwiązania, które cieszą się coraz lepszym odbiorem i wiedza naszych prelegentów, to prawdziwe wartości, które dla Was przygotowaliśmy.

Materiały, które przygotowaliśmy – w szczególności powinny być wartościowe dla:

 • specjalistów ds. BHP

 • inżynierów produkcji

 • kierowników magazynu

 • innych pracowników kadry zarządzającej

 

Słowem, dla wszystkich, którym nie jest obcy temat bezpieczeństwa i wydajności w pracy.

Dla praktyków / właścicieli firm z pewnością wartościowe okaże się:

 • uzyskanie informacji nt. nowoczesnych rozwiązań zwiększających wydajność, komfort oraz bezpieczeństwo pracownika

 • poznanie uwarunkowań medycznych mających wpływ na zdrowie oraz bezpieczeństwo pracownika

 • zapoznanie się z wynikami badań z wykorzystaniem egzoszkieletów dla pracowników

Ponadto podczas WEBINARU przybliżmy Państwu zagadnienia z zakresu:

 • anatomii i biomechaniki kręgosłupa

 • możliwych uszkodzeń w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego pracownika

 • roli egzoszkieletu w zapobieganiu uszkodzeniom

 • ergonomii środowiska pracy

 • antropometrii, w aspekcie ergonomii

 • technik pomiarowych (wyniki badań)

PRELEGENCI

Dr Wiesław Rycerski

dr n. med., specjalista rehabilitacji medycznej. Wieloletni ordynator Oddziału Rehabilitacji i zastępca dyrektora ds. lecznictwa w GCR Repty w Tarnowskich Górach. Dyrektor ds. Lecznictwa Rehabilis Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich. Od 2016 r Konsultant Wojewódzki w dziedzinie rehabilitacji medycznej Województwa Śląskiego. Autor i współautor kilkunastu prac naukowych i kilku zgłoszeń patentowych.

Ukończył studia z wyróżnieniem w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Zdobył specjalizację 2 stopnia z rehabilitacji medycznej. Ukończył studia doktoranckie na Politechnice Śląskiej w Katowicach. (praca doktorska „Analiza powrotu do pracy zarobkowej chorych z dyskopatią lędźwiową poddanych rehabilitacji w ramach programu prewencji rentowej ZUS”. Ukończył studia podyplomowe „Zarządzanie Kadrami i Organizacja Zakładów Opieki Zdrowotnej” Politechnika Śląska w Gliwicach. Jest również terapeutą Certyfikowanym Międzynarodowego Instytutu Mc Kenzie.

Dr Łukasz Kuta

Doktor Nauk Rolniczych w dyscyplinie Inżynieria Rolnicza, pracownik naukowo – dydaktyczny w Katedrze Kształtowania i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W pracy naukowej skupia się na badaniach z obszaru ergonomii i bezpieczeństwa pracy m.in.

w przemyśle oraz rolnictwie, stosując nowoczesne metody diagnozowania warunków pracy oraz opracowując raporty ergonomiczne. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z bezpieczeństwa pracy, ergonomii, diagnozowania warunków pracy m.in. na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Bezpiecznik, gdzie wraz ze Studentami kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa realizuje badania terenowe.

ANKIETA PO WEBINARZE