phone+48 509 323 754 msg biuro@technomex.pl fb instagram yt 

Egzoszkielet do chodzenia

EksoNR - Bioniczny szkielet zewnętrzny firmy Ekso Bionics, który został stworzony z myślą o szerokiej grupie pacjentów neurologicznych.

Czym jest egzoszkielet EksoNR?

Egzoszkielet medyczny EksoNR to, unowocześniony w stosunku do EksoGT, bioniczny szkielet zewnętrzny firmy Ekso Bionics, który został stworzony z myślą o szerokiej grupie pacjentów neurologicznych. EksoNR to złożone i kompleksowe narzędzie do rehabilitacji, które poza samym treningiem chodu umożliwia wykonywanie wielu aktywności wyprzedzających sam chód tj.: przenoszenie masy ciała pomiędzy stronami, kroki do boku, chodzenie do tyłu czy możliwość wykonywania przysiadów w kilku różnych zakresach ruchu.

Egzoszkielet rehabilitacyjny EksoNR

ekso logo

 

 

EksoNR pozwala odtworzyć ruch zbliżony do wzorca chodu pod względem fizjologicznym, jak również biomechanicznym. Chodzenie w urządzeniu odbywa się poprzez przeniesienie ciężaru ciała pacjenta lub poprzez inicjację kroku za pomocą przycisku. Silniki zasilane bateryjnie prowadzą nogi, zastępując utracone funkcje nerwowo-mięśniowe. Ponadto innowacyjna technologia SmartAssist umożliwia dokładne dostosowanie parametrów do indywidualnych potrzeb pacjenta w trakcie trwania terapii.

doctor Wskazania

 

EksoNR to egzoszkielet do reedukacji chodu przeznaczony do użytku pod nadzorem tera peuty. Przeznaczony dla pacjentów o różnym stopniu porażenia (częściowe, całkowite) lub niedowładu (wiotki, spastyczny, połowiczy), które mogą być wynikiem schorzeń neurologicznych lub urazów (np. udar, uszkodzenie rdzenia kręgowego, urazowe uszkodzenie mózgu).

receipt Skuteczność

 

Praktycznie każdy użytkownik dopuszczony przez lekarza i fizjoterapeutę do treningów chodził już podczas pierwszej sesji. EksoNR to urządzenie rehabilitacyjne przeznaczone do wczesnej, jak i chronicznej rehabilitacji chodu, zarówno w warunkach szpitalnych, jak i ambulatoryjnych.


Pobierz badania naukowe >>

 

Oprogramowanie Smart Assist

W zależności od celu treningu terapeuta może ustalić konkretną wartość siły, z jaką EksoNR ma wspomagać ruch pacjenta lub też pozwolić urządzeniu na automatyczne wykrywanie siły z jaką oddziałuje pacjent i dopasowywanie do tego siły z jaką wspomaga ruch w czasie rzeczywistym. 

Dostępne tryby pracy modułu Smart Assist

 • Max Assist - Urządzenie używa maksymalnego poziomu wspomagania. Od pacjen ta nie wymaga się żadnego oddzia ływania kończynami dolnymi na urządzenie. Do inicjacji ruchu jest potrzebna umiejętność utrzymania równowagi i przenoszenia obciąże nia między stronami.
 • Adaptive Assist - Pacjent wkłada w ruch tyle siły ile potrafi. Urządzenie automatycznie wykrywa i dodaje brakującą siłę, w efekcie czego chód pacjenta jest płynny. Terapeuta otrzymuje infor mację zwrotną o sile, z którą urzą dzenie wspomaga pacjenta, aby był w stanie zrealizować krok w określonym czasie.
 • Fixed Assist - Każda z nóg EksoNR pracuje z określonym poziomem wspomagania (0 – 100%), dzięki czemu pacjent wykonuje kroki z określonym wsparciem silników. Wartości poziomu wspomagania są ustalane na podstawie informacji uzyskanych podczas pracy w trybie Adaptive Assist, dzięki czemu terapeuta może śledzić wpływ różnych trybów treningu na progres procesu rehabilitacji.

Dostosowanie do każdego pacjenta

Egzoszkielet dla niepełnosprawnych EksNR jest w pełni dostosowane do potrzeb każdego pacjenta. Wyposażone jest w obszerny zestaw mocowań, z pomocą których można wyrównać różnicę w długości kończyn lub zapewnić dodatkowe wsparcie pleców. Dostępne są elementy wspomagające poruszanie się poprzez wspieranie ramion, takie jak kule, balkonik, temblak i laska do chodzenia, które w zależności od postępu pacjenta stosowane są na różnych etapach procesu rehabilitacji. Ponadto EksoNR jest wyposażone w różne programy chodzenia, które zespół klinicystów może łatwo wybrać w menu ustawień.

Możliwości EksoNR wybór trybu chodu

FirstStep
Terapeuta inicjuje ruch za pomocą przycisku.

ProStep Plus Kroki są wykonywane przez przeniesienie ciężaru ciała pacjenta w bok. Wykonanie kroku następuje, gdy EksoNR wykryje prawidłową pozycję.

ProStep
Pacjent samodzielnie wykonuje następny krok, przenosząc ciężar ciała w bok i do przodu.

 

Zwiększone bezpieczeństwo oprogramowanie Step Generator

Oprogramowanie Step Generator ułatwia pacjentowi wstawanie i jak najszybsze przywrócenie funkcji cho du. EksoNR oblicza i dostosowuje ścieżkę każdego kroku poprzez fazę przenoszenia w tempie 500 razy na sekundę. Pomaga to pacjentom uniknąć potknięć we wczesnej fazie ich rehabilitacji, gdy ponownie uczą się stabilizować swoją postawę. Dzięki temu EksoNR może skuteczniej naśladować poprawny chód.

Egzoszkielet dla niepełnosprawnych EksoNR - najnowocześniejszy i bezkonkurencyjny.
Dlaczego?

jedyny taki egzoszkielet

 

 • Zasilany przez baterie litowe (2 szt.) o długim czasie działania z możliwością wielokrotnego ładowania:
  • • czas pracy: ok. 3h,
  • • czas pełnego naładowania: 1h,
  • • szybkie wpięcie/ wypięcie przy wymianie baterii,
  • • zestaw zawiera 2 komplety baterii oraz 2 ładowarki.
 • Sztywna konstrukcja i wsparcie pleców na całej ich długości umożliwia terapię pacjentów z wysokim urazem rdzenia kręgowego (do poziomu C7).
 • Wygodnie umiejscowiony, dotykowy ekran oraz intuicyjne oprogramowanie w języku polskim, pozwalają najlepiej wykorzystać Twój czas z pacjentem.
 • Możliwość podwieszenia lub wpięcia do systemu dynamicznego odciążenia (np. ZeroG Aretech).
 • Dopasowanie do różnych pacjentów w czasie ok. 5 minut. Samonośna konstrukcja sprawia, że pacjent nie odczuwa masy urządzenia. Ponadto dla zwiększenia komfortu pacjenta terapia odbywa się we własnym obuwiu.
 • Możliwość ustawienia poziomu wsparcia urządzenia dla każdej kończyny z osobna.
 • Możliwość rozbudowy o moduł FES (funkcjonalnej elektrostymulacji) w celu przyspieszenia efektów terapii. 
 • Regulacja sztywności podeszwy bezpośrednio koryguje pozycję stopy, przy jednoczesnej poprawie postawy pacjenta. Czujniki w podeszwach informują o odpowiednim obciążeniu stopy pacjenta.

Dlaczego warto wybrać EksoNR?

Oprócz korzyści płynących z rehabilitacji pacjentów i łatwości użytkowania przez terapeutów, EksoNR przynosi znaczący zwrot z inwestycji bezpośrednio dla Twojego ośrodka. Terapeuci są w stanie rehabi litować więcej pacjentów w ciągu jednego dnia, ponadto EksoNR poprawia wizerunek placówki i zwiększa obszar pozyskiwania nowych pacjentów. Co więcej, występuje mniejsza ilość urazów u fizjoterapeutów i związanych z nimi kosztów. Wybierając EksoNR, będziesz korzystać z obszernej obsługi klienta, w tym z kompleksowego pakietu usług, wsparcia i wiedzy.

 

Zwiększenie aktywności, takiej jak poruszanie się i stanie, może wpływać na:

• zmniejszenie bólu neuropatycznego,

• poprawę pracy jelit i pęcherza,

• zmniejszenie spastyczności,

• polepszenie zdrowia psychicznego,

• usprawnienie pracy układu krążenia,

• zmniejszenie obrzęków limfatycznych.

EksoNR odpowiedni jest dla szerokiej grupy pacjentów:

• wzrost: 153-195 cm,

• maksymalna waga: 100 kg,

• maksymalna szerokość miednicy: 45,6 cm.

 

 

korzysci dla terapeuty 1

 

KORZYŚCI DLA TERAPEUTY:

 • większe zaangażowanie pacjenta,
 • większa dostępność czasowa fizjoterapeutów,
 • mniejsze obciążenie fizyczne,
 • zwiększona motywacja,
 • zwiększenie kompetencji fizjo terapeuty z zakresu rehabilitacji zrobotyzowanej.

korzysci dla placowki

 

KORZYŚCI DLA PLACÓWKI:

 • opłacalny ekonomicznie,
 • zwiększony prestiż ośrodka i kompleksowość usług,
 • zwiększona przepustowość ośrodka,
 • podwyższenie kompetencji kadry,
 • szeroki zakres grupy odbiorców.

korzysci dla pacjenta

 

KORZYŚCI DLA PACJENTA:

 • zwiększona motywacja,
 • szybsze osiąganie wyznaczonych celów terapii,
 • zwiększony czas efektywnej rehabilitacji,
 • zmniejszenie wtórnych powikłań,
 • różnorodność terapii.

 

Najlepiej przebadany egzoszkielet na rynku badania naukowe

EksoNR został opracowany na podstawie ponad 180 badań naukowych i testów klinicznych na całym świecie:

kregoslup

95

urazy rdzenia kręgowego

glowa

44

udary

mozg

11

urazy mózgu

neuron

16

stwardnienie rozsiane

 

 

Kompletny program neurorehabilitacyjny

EksoNR to nie tylko najnowocześniejsza technologia. Wraz z egzoszkieletem rehabilitacyjnym, zyskujesz wsparcie w niesieniu pomocy Twoim pacjentom:

Szkolenie

Zapoznaj się z nowym urządzeniem poprzez nasz kompleksowy program certyfikacji. Nasz zespół chętnie przeprowadzi potrzebne szkolenia, aby fizjoterapeuci czuli się pewnie w pracy z wykorzystaniem EksoNR.

Wsparcie

Oferujemy spersonalizowane wspar cie, serwis, ochronę gwarancyjną i możliwość wypróbowania urządze nia. Z tego powodu nasi partnerzy mają pewność bezawaryjnego dzia łania i przewidywalny koszt użytko wania EksoNR, eliminując przerwy w pracy powodowane nieprzewidzia nymi naprawami lub konserwacją.

Współpraca

Wraz z EksoNR zyskujesz partne ra w swoim programie rehabilita cji neurologicznej. Ciężko pracu jemy, aby zapewnić Ci wsparcie oraz narzędzia do skutecznego i pełnego wdrożenia EksoNR do Two jego programu rehabilitacyjnego

Szkolenia certyfikacyjne z EksoNR

Pełne szkolenie składa się z dwóch poziomów trwających od powiednio 3,5 dnia oraz 2,5 dnia. certyfikat

 • Poziom 1 (podstawowy): Na tym etapie fizjoterapeuci poznają podstawowe funkcje urządzenia i są w stanie rozpocząć tera pię z pacjentem w egzoszkielecie pod nadzorem innego, prze szkolonego terapeuty.
 • Poziom 2 (zaawansowany): Kolejny etap ma na celu zapo znanie terapeutów z zaawansowanymi funkcjami EksoNR, a pośrednio również zwiększenie zastosowania klinicznego w danej placówce. Podczas tego szkolenia są oceniane umie jętności oraz postępy terapeutów pracujących z urządzeniem. Pełne zaliczenie szkolenia zakończone jest otrzymaniem cer tyfikatu uprawniającego do samodzielnej pracy z egzoszkiele tem EksoNR.

Pomiędzy wspomnianymi etapami jest od 6 do 8 tygodni przerwy, podczas której fizjoterapeuci mają możliwość nabywania doświadczenia w pracy z egzoszkieletem.
Szkolenie jest w języku polskim i prowadzi je certyfikowany trener Ekso Bionics.

 

Możliwości rozbudowy moduł FES

egzoszkielet eksonr noga Egzoszkielet EksoNR jako jedyny na rynku umożliwia podpięcie modułu do elektrostymulacji funkcjonalnej (FES). Szkolenie z tego zakresu jest prowa dzone również w języku polskim przez certyfikowanego trenera Ekso Bionics. Funkcjonalna elektrostymulacja (FES) to metoda, która wykorzystuje impulsy elektryczne o niskiej energii do tworzenia sztucznych skurczów mięśni u pa cjentów sparaliżowanych z powodu uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Podczas tej procedury nerwy są stymulowane przez eletrody powierzch niowe.

Egzoszkielet EksoNR posiada możliwość rozbudowy urządzenia o integrację z modułem FES, co pozwala na jeszcze lepsze usprawnienie pacjentów.

modul fes Specyfikacja techniczna:

• szerokość impulsu 20-500 µs,

• częstotliwość 10-50 Hz,

• prąd 0-130 mA,

• do 8 kanałów stymulacji,

• 50 domyślnych szablonów dla ramienia, nogi oraz tułowia.

Kompleksowa terapia chodu dla Twojego ośrodka

robogait katalog

RoboGait 

RoboGait to systemem do terapii chodu z asystą robota, stosowany do przywracania i rozwoju umiejętności chodzenia w sytuacji jej utraty spowodowanej urazami mózgu oraz rdzenia kręgowego, udarem, schorzeniami ortopedycznymi i neurologicznymi.

G-Eos

G-Eos to najbardziej zaawansowany system do rehabilitacji i reedukacji chodu, oparty na zasadzie end-effectora. Prowadzenie zajętej kończyny wymaga jedynie dystalnego zabezpieczenia – w tym przypadku stóp. Brak skomplikowanej i czasochłonnej konfiguracji urządzenia, średni czas wpięcia pacjenta wynoszący około pięciu minut, umożliwia wydłużenie efektywnego czasu terapii w jednostce zabiegowej.

 

EksoNR

Egzoszkielet EksoNR to bioniczny szkielet zewnętrzny, następca egzo szkieletu EksoGT, który jest przezna czony dla pacjentów o różnym stop niu porażenia (połowiczne, całkowite), które wystąpiło w wyniku m.in. udaru, całkowitego uszkodzenia rdzenia krę gowego (od L5 do C7), niecałkowitego uszkodzenie rdzenia kręgowego, ura zowego uszkodzenie mózgu czy w wy niku innych chorób neurologicznych.

eksonr katalog

 

zerog katalog

ZeroG

ZeroG to zrobotyzowany system dynamicznego odciążenia, który w środowisku „zredukowanej grawitacji” umożliwia chodzenie po powierzchni płaskiej, zmianę pozycji z siadu do wstawania oraz wchodzenie i schodzenie ze schodów, jak również i inne czynności dnia codziennego.

 Doradztwo

kolko doradztwoFinansowanie

kolko finansowanie


Projekt
i realizacja

kolko projekt realizacja

Instalacja
i wsparcie
serwisowe

kolko instalacja wsparcie serwisowe


Szkolenia
i edukacja

kolko szkolenia edukacja

Wspomagamy naszych kontrahentów na wszystkich etapach inwestycji od projektu i pozyskiwania środków po dostawę urządzeń, serwis i wsparcie merytoryczne nowych użytkowników. Wiedza i doświadczenie naszych specjalistów pozwalają Państwu skupić się na tym co najistotniejsze: efektywnym leczeniu i pozyskiwaniu nowych pacjentów.

osrodek

Egzoszkielet na preferencyjnych warunkach?

Oferujemy kompleksowe rozwiązania finansowe, które umożliwiają nabycie egzoszkieletu rehabilitacyjnego lub dla pracownika
bez konieczności ponoszenia pełnych kosztów na start.
Dofinansowanie
Dofinansowanie

Dowiedz się, jak możesz uzyskać zwrot nawet kosztów jakie poniosłeś na zakup egzoszkieletu dla pracownika.

System ratalny
System ratalny

Skorzystaj z bezpiecznego, indywidualnego i dopasowanego do Twoich potrzeb i możliwości - planu ratalnego.

Leasing
Leasing

Skorzystaj ze sprawdzonej oferty leasingu.

Zakup lub wynajem
Zakup lub wynajem

Wybierz wariant w zależności od swoich potrzeb.

Chcesz dowiedzieć się więcej?